ติดต่อเรา

วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา

กองบรรณาธิการ วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา
333 หมู่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 0-380-5421-7
โทรสาร 038-054219

อีเมล : journalipe@hotmail.com